b

Historie: oude foto's van Allingawier

z011-juni-05_allingawier_1920.jpg (235550 bytes)
oude foto (± 1920) uit Allingawier. 

Dit is een praam met zeilen, er was destijds nog veel vrachtvervoer over het water. Ook stond er nog een “hûske” bij de opvaart. In die tijd kwam er ook wel een grotere vrachtboot “de Enterprise” van Lolke Bergsma. Hij voer wel door heel Nederland, maar ook wel naar Allingawier, omdat daar een zwager van hem woonde: Johannes Velzen.  

Ingang vanaf Makkum
Kerkbuurt Allingawier
Eerste auto van Allingawier- kenteken B-9541:

Freerk Sieswerda, Allingawier, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 28-4-1941 (overgeschreven, vervallen 06 april 1956)

 

Kanaalweg vanaf Exmorra
Giele leane
Hervormde kerk
scannen1021.jpg (291054 bytes)
 
Meerweg 6 , tegenwoordig fam. kuiper
Meerweg 11 , tegenwoordig  Y. Hempenius
Kerkbuurt Allingawier  ±1930
De vroegere weg naar Fjouwerhûs
De hervormde kerk van binnen
De hervormde kerk van binnen
Het gereformeerde kerkje

Historie: de oude doos

Bonjeterperbrug 1990 in vroegere jaren, inmiddels al lang gesloopt

Aanleg van parkeer terein aldfears erf in 1982

Allingawier 1958 5.jpg (350933 bytes)

Allingawier  1958  foto aangeboden door jac Feenstra

Allingawier 1962 winter.jpg (379287 bytes)

De winter van 1962 foto aangeboden door jac Feenstra

Allingawier 1957.jpg (192751 bytes)

Allingawier 1957  foto aangeboden door jac Feenstra 

Allingawier 1950 aanzichtkaart.JPG (191987 bytes)

Aansichtkaart 1950  foto aangeboden door jac Feenstra

Allingawier 1958 4.jpg (360350 bytes)

Allingawier 1958  foto aangeboden door jac Feenstra