b

 

publicatie:     zondag  10  juli  2016

Zaterdag avond 9 juli 2016 hebben we weer onze jaarlijkse dorpsbarbeque mogen houden.

Dit  jaar hadden we het feest in de ruim bemeten tuin van  familie Terpstra waar we onze tent konden opslaan.

Ondanks het wisselvallige weer, hebben we er een gezellig feestje van kunnen maken 

 

bbq_2016_terpstra_01-800px.jpg (155152 bytes)
Met een mooie opkomst van 60 dorpsgenoten weer helemaal top!
bbq_2016_terpstra_02-800px.jpg (171271 bytes)
bbq_2016_terpstra_04-800px.jpg (159024 bytes)
bbq_2016_terpstra_03-800px.jpg (209108 bytes)
bbq_2016_terpstra_05-800px.jpg (95624 bytes)
bbq_2016_terpstra_07-800px.jpg (97459 bytes)

Tot in de late uurtjes gezellig rond het kampvuur  

bbq_2016_terpstra_06-800px.jpg (98157 bytes)

publicatie:     donderdag  19  juni  2014

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de nieuwe straatverlichting , de bestaande aluminium standaard verlichting word vervangen door duurzame exemplaren met led verlichting in een nostalgische armatuur

publicatie:     vrijdag  5  oktober  2012

5 jaarlijkse Praalwagen optocht dorpsfeest Exmorra en Allingawier. (thema vaderlandse geschiedenis)

Met dank aan Rineke Crama voor het maken van de vele foto's

Voor meer foto's klik hier voor het hele album

publicatie:     vrijdag  5  oktober  2012

 Jaarlijkse BBQ Allingawier in en rond de Izeren Ko met dit jaar een Huldiging van onze vrijwilligster van het jaar Femy Oppedijk voor de vele jaren belangenloze algemene inzet.

publicatie:     zaterdag  3  maart  2012

Jaarvergadering 2012  Dorpsbelang  Allingawier

De jaarlijkse terug kerende jaarvergadering wederom in de Meermin te Allingawier is weer goed bezocht. Met een overvolle agenda en gast spreker Jan Leijstra namens de nieuwe gemeente Sudwest fryslân was de avond bijna te kort om alle punten te behandelen. Op de agenda stonden onder meer de punten, goedkeuring nieuwe statuten, vaststelling commissie praalwagen, het maken van een dorpsvisie, bestuurstaak verlenging voor nog eens 5 jaar voor Tjitse Schilstra. De avond werd traditiegetrouw afgesloten met de bingo


publicatie:     donderdag  9 februari  2012

Winterweer in Allingawier met in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 februari 2012 temperaturen van rond de - 18 en een laagje sneeuw, in week 6 serieuze berichten over het doorgaan van een elf steden tocht.   Pauline is op pad geweest met de foto camera en maakte de volgende verbluffende foto's

 

Allingastate
Jackle set
Meerweg
meerweg
 

publicatie:     zondag 24  april  2011

LENTE 2011 !!!

Eindelijk na een lange koude winter met schaats plezier op de kanalen is het dan toch weer lente geworden en wat voor een lente, met in het weekend van pasen temperaturen rond de 25 graden celsius 

 

Op de foto de gezins uitbreiding van  het ganzen-paar van Ald fears erf 

 


publicatie:     Zondag    24  januari  2010

Winterse taferelen in en rond Allingawier

Grote sneeuwtoren op Surfine
maandag 20 december 2009

In de middle of nowhere staat een sneeuwtoren, het bouwwerk is ruim 5 meter hoog en heeft een diameter van  ruim 4 meter.
Met zulk weer kun je bij de kachel gaan zitten, of je kunt er wat van gaan maken.

Als je er wat van gaat maken, dan heb je wat te vertellen op school of later in het bejaardentehuis. Jacco Zijlstra is met een voorstel gekomen om iets groots te gaan bouwen van sneeuw en ijs bij zijn ooms Douwe en Jelle Reitsma op de Meerweg 14 in Allingawier. Die waren wel in voor zoiets. Op de foto kunt u het resultaat zien. Vele familieleden hebben mee geholpen om hier aan mee te bouwen.

De foto boven is genomen op donderdag 24 december.  Hier is de toren helemaal af. De sneeuwtoren is 5,25 meter hoog geworden!

Bron: doarpsnijs exm/all

publicatie:     Zondag    26 juli 2009

Ook familie Ransuil is weer neer gestreken in Allingawier.

 

Een complete colonie hebben sinds enkele jaren hun stek gevonden rondom het kerkhof.

ransuil00.jpg (159901 bytes)

ransuil01.jpg (151337 bytes)

Op zich niet zo'n probleem, zij het de 4 jongen 's nachts erg rumoerig zijn. 

(op onderstaande foto 1 van de jongen)

ransuil jong.jpg (137233 bytes)

publicatie:     Zondag    04 januari 2009

De Aldfears erf vijver omgedoopt tot Schaatsvijver

 

Met dank aan de museumroute hebben we zomers niet alleen een eenden-vijver maar 's winters ook een pracht ijsbaan waar de jeugd van Allingawier naar hartelust kan (leren)schaatsen

 

Allingawierster-ijsbaan01.jpg (214859 bytes)

De Allingawierster jeugd op de foto met baan-commissaris Gerrit Ringnalda

Allingawierster-ijsbaan02.jpg (253127 bytes)

publicatie:     zondag    10  februari    2008

  Boer zoekt vrouw Jan Ybema in oudejaars-tekening Leeuwarder Courant gemaakt door Allingawierster Frans Faber

publicatie:     zondag    19 augustus    2007

Afgelopen weekend hebben we onze jaarlijkse Dorpsfeest weer gevierd met  een vijf jaarlijkse praalwagen optocht,  dit jaar het thema mythen en sagen.

Met de jaarvergadering van Dorpsbelang Allingawier hebben we besloten een comité praalwagen op te richten inzake van  idee, coordinatie, uitvoering en lokatie van bouwen.

Na dat het onderwerp ´bakerpraat´ een feit was kon er gebouwd worden, en met een perfecte coőrdinatie  van  het comité,  heeft 90 % van de Alingawiersters vrijwillig zijn steentje bijgedragen.

En dat dit alles gevierd mocht worden met een tweede prijs was voor ons alleen een grote eer!

hier onder een korte foto impressie

foto optocht 01.jpg (220145 bytes)

foto optocht 02.jpg (224865 bytes)

foto optocht 03.jpg (196776 bytes)

foto optocht 05.jpg (290784 bytes)

foto optocht 04.gif (463891 bytes)

Voor meer foto´s van de optocht >>>>>>

publicatie:     vrijdag    8 juni    2007

Pinkstermaandag was het druk in Allingawier met de motoren en auto elfstedentocht.

Maar vandaag vrijdag 8 juni was het de beurt aan de antieke Tractoren Elftedentocht, tractoren met een bouwjaar tot 1972.

Allingawier word elk jaar aangedaan voor een maaltijd

trekkerelfsteden_0674.JPG (185712 bytes) trekkerelfsteden_0682.JPG (178140 bytes)
trekkerelfsteden_0701.JPG (168652 bytes) trekkerelfsteden_0694.JPG (183459 bytes)

 voor een korte foto impressie  klik op link

Diepere vaargeul Van Panhuyskanaal

Gepubliceerd op 15 maart 2007, 08:46 LC

MAKKUM -  In het kader van het Fries Merenproject is vandaag begonnen met het uitdiepen van het Van Panhuyskanaal tussen

Makkum en Tjerkwerd en langs Allingawier.

Er wordt ongeveer 70.000 kubieke meter baggerslib uit de vaargeul gehaald. Door het dieper maken van het kanaal kunnen er straks dieper stekende schepen doorheen. De bagger wordt weer gebruikt voor het verbeteren van kades langs het kanaal en de Makkumfeart en de aanleg van een vooroever bij de Fluezen. De werkzaamheden zijn in juli van dit jaar klaar.