b

- www.doarpsnijs.net - Dit is de officiŽle website van het maandblad  het "Doarpsnijs". Daar staan de lokale nieuwtjes uit Exmorra en Allingawier in,  het werd al meer als 41 jaar elke week uitgebracht door Geert Ringnalda en heeft sinds 5  jaar de pen overgedragen aan  5 vrijwilige dames  en heren uit Exmorra en Allingawier die de Stichting DOARPSNIJS hebben opgericht en er een maandblad van hebben gemaakt.

 

- www.aldfaerserf.nl - De website van de museumroute Aldfaers Erf die het hoofdkantoor heeft in Allingawier.

 

- www.dorpen.nl  Dit is de  website die het project hebben opgestart om websites te laten maken over dorpen in Friesland.

 

- www.wunseradiel.nl - De website van de gemeente waaraan deze website zijn titel te danken heeft: "De Parel Van WŻnseradiel".

 

- www.friesland.nl - Dit is de website van onze prachtige provincie, de enige in Nederland die een eigen taal heeft.