b

Rondleiding 

buitengebieden

van Allingawier 

deel - 3 -

In de hiernaast staande annimatie wordt u door onze virtuele gids rondgeleid door de buitengebieden van Allingawier.

Op de website is het gebied opgedeeld in 3 delen:

Deel 1: Fjouwerhuis -     Bonjeterp

Deel 2: Bonjeterp  -        Meerweg

Deel 3: Surfinne -           Meerweg

Allingawier buitengebied deel 3